AV Integracje

От издателя «Dariusz Grzyb»


Описание

Magazyn AVIntegracje dedykowany specjalistom branży systemów zintegrowanych, architektom i entuzjastom inteligentnych budynków.

AVIntegracje pozwala na kupowanie wydań miesięcznika 
AVIntegracje (w cenie 1,99 EUR) oraz wydań specjalnych. 

Aplikacja jest dostępną dodatkowo w systemie prenumeraty: 

AVIntegracjea - miesięcznik - cennik wydań mobilnych	
12 miesięcy (12 wydań) 	23,99 EUR
	
-------

Prenumerata pozwala Czytelnikowi na dostęp do  wszystkich wydań miesięcznika 
AVIntegracje opublikowanych w okresie trwania subskrypcji.
– Opłata za prenumeratę jest pobierana w momencie potwierdzenia zakupu subskrypcji. 
– Prenumerata wydania cyfrowego odnawia się automatycznie. 
– Czytelnik może zarządzać prenumeratą (m.in. zrezygnować z dalszej subskrypcji) poprzez swoje konto w iTunes (dostęp przez ustawienia systemowe iPada). 
– Rezygnacja z subskrypcji jest możliwa najpóźniej na 24 godziny przed upływem bieżącego okresu prenumeraty. 
– Opłata za przedłużenie subskrypcji zostanie potrącona w ciągu 24 godzin przed zakończeniem bieżącego okresu prenumeraty i będzie zgodna z aktualnym cennikiem. 
– Nie możliwa jest rezygnacja z prenumeraty, za którą została pobrana opłata.

Polityka prywatności (Privacy Policy URL):
http://www.avintegracje.pl/polityka-prywatnosci.html


Aplikacja powstała przy użyciu narzędzia SETUPO.com

Что нового в версии 3.1

New app versionБесплатно

Релиз: 27.10.2016
Обновлено: 23.08.2018
Версия: 3.1
Языки: EN, PL
Разработчик: Dariusz Grzyb
Возраст: 4+
Совместимость: Требуется iOS 9.0 или более поздняя версия.

Оценки покупателей

Мы не получили достаточного количества оценок для этой версии, и приложение пока не имеет средней оценки.