Nowy Przemysł

От издателя «Grupa PTWP»


Описание

Magazyn Gospodarczy Nowy Przemysł ukazujący się od kwietnia 1998 roku to pismo poświęcone gospodarce ze szczególnym uwzględnieniem wiodących branż przemysłowych w Polsce. Łączy nowoczesną szatę edytorską z klasycznymi wzorcami wydawniczymi magazynu; wydawane jest w nakładzie 10 tys. egz., kontrolowanym przez Związek Kontroli Dystrybucji Prasy. Kolportaż prowadzony jest przez wszystkie znaczące firmy kolporterskie, a redakcja posiada 5500 własnych prenumeratorów.
Główną grupę czytelników Nowego Przemysłu stanowi kadra menedżerska średniego i wyższego szczebla. Badania Czytelnictwa Prasy wśród Kadr Menedżerskich – PRO, przeprowadzone przez firmę SMG-KRC, precyzyjnie określiły profil odbiorcy Nowego Przemysłu. Blisko 70 proc. tej grupy stanowią osoby zajmujące stanowiska w ścisłym zarządzie firm i podejmujące na co dzień strategiczne dla firmy decyzje.
Czasopismo w żywy i interesujący sposób prezentuje problemy polskiego przemysłu w jego europejskim i globalnym kontekście. Znajdują w nim odbicie wyzwania stojące przed działającymi w Polsce przedsiębiorstwami wiodących branż polskiego przemysłu – m.in.: przemiany własnościowe, procesy konsolidacyjne, inwestycje, konkurencyjność, nowe technologie i innowacyjność. Pismo naświetla także społeczne aspekty zmian w przemyśle i kwestie zatrudnienia, relacje państwo-gospodarka, rolę technologii informatycznych i telekomunikacyjnych w biznesie.
Stałym elementem każdego wydania Nowego Przemysłu jest raport poświęcony innej branży. Raporty to pogłębione analizy pozwalające fachowcom wzbogacić i uporządkować wiedzę, a osobom spoza sektora zrozumieć zjawiska zachodzące w polskim przemyśle.
W każdym wydaniu dogłębnej analizie poddawany jest nowy problem lub ciekawe zjawisko związane z sytuacją polskiej gospodarki. „Ludzie i strategie” to najciekawsze, reprezentatywne lub kontrowersyjne przypadki w polskim biznesie przedstawione w formule case studies. O opiniotwórczości magazynu decydują także wywiady z głównymi aktorami polskiej sceny gospodarczej: politykami, topowymi menedżerami, niezależnymi ekspertami i autorytetami gospodarczymi.
Na łamach Nowego Przemysłu ścierają się poglądy osób, które zarządzają polskim przemysłem, pismo jest stałą platformą wymiany ich doświadczeń i opinii.
Magazyn jest obecny na znaczących imprezach biznesowych, targach branżowych oraz organizowanych przez PTWP spotkaniach i konferencjach. Nowy Przemysł obejmuje patronatem medialnym prestiżowe spotkania biznesowe, konferencje, przedsięwzięcia kulturalne i charytatywne.

-----

Nowy Przemysł pozwala na kupowanie wydań wydania 
Nowy Przemysł  (w cenie 8,99 PLN) oraz wydań specjalnych. 

Aplikacja jest dostępną dodatkowo w systemie prenumeraty: 

Nowy Przemysł  - cennik wydań mobilnych	
12 miesięcy (6 wydań) 	53,99 PLN
	
Prenumerata pozwala Czytelnikowi na dostęp do  wszystkich wydań  
Nowy Przemysł opublikowanych w okresie trwania subskrypcji.
– Opłata za prenumeratę jest pobierana w momencie potwierdzenia zakupu subskrypcji. 
– Prenumerata wydania cyfrowego odnawia się automatycznie. 
– Czytelnik może zarządzać prenumeratą (m.in. zrezygnować z dalszej subskrypcji) poprzez swoje konto w iTunes (dostęp przez ustawienia systemowe iPada). 
– Rezygnacja z subskrypcji jest możliwa najpóźniej na 24 godziny przed upływem bieżącego okresu prenumeraty. 
– Opłata za przedłużenie subskrypcji zostanie potrącona w ciągu 24 godzin przed zakończeniem bieżącego okresu prenumeraty

--- 
Privacy Policy: 
http://setupo.com/privacy/151.htm

Term of Use: 
http://setupo.com/privacy/151t.htm

Что нового в версии 1.2

Bugs fixesБесплатно

Релиз: 03.10.2017
Обновлено: 10.04.2020
Версия: 1.2
Языки: EN, PL
Разработчик: POLSKIE TOWARZYSTWO WSPIERANIA PRZEDSIEBIORCZOSCI SA
Возраст: 4+
Совместимость: Требуется iOS 11.0 или более поздняя версия.

Оценки покупателей

Мы не получили достаточного количества оценок для этой версии, и приложение пока не имеет средней оценки.

Все издания


  • Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /nfs/c03/h01/mnt/51772/domains/ipad-magazine.ru/html/IPM/Modules/Site/Templates/app-list-item.php on line 1
    (0) Nowy Przemysł