Tạp chí Nhịp Cầu Đầu Tư

От издателя «Magzter Inc.»


Описание

Nhịp Cầu Đầu Tư là tạp chí kinh doanh cung cấp cho giới doanh nhân, chuyên gia Việt Nam những thông tin, kiến thức sâu rộng về kinh doanh đầu tư. Bên cạnh đó, Tạp chí còn giúp họ cập nhật những tin tức kinh doanh, kinh tế trong nước và thế giới, các dự báo tài chính và các biện phát biến các dự báo đó thành hành động.

Ra đời từ năm 2003, sau hơn 10 năm phát triển, Nhịp Cầu Đầu Tư đã có số lượng phát hành 65.000 bản/tuần, thu hút hơn 350.000 độc giả có trình độ học vấn cao (96% đại học và sau đại học), trong đó tổng giám đốc/giám đốc chiếm 36%, chủ doanh nghiệp 27%, cấp quản lý 27%, nhân viên văn phòng 14%, sinh viên và đối tượng khác 6%.

Phát hành vào sáng thứ Hai hàng tuần.


Nhip Cau Dau Tu provides Vietnamese business leaders and experts with in-depth knowledge about investment and business. In addition, Nhip Cau Dau Tu updates the latest global and local business news as well as market projections.

Founded in 2003, after ten years of growth, Nhip Cau Dau Tu is currently printed in 65,000 copies each week reaching over 350,000 high profile readers, 96% of whom are university graduates. 36% of our readers hold the position of CEO or general manager; 27% are business owners; 17% are managers; 14% are office staff and 6% are students and others.

Publishing date: Weekly on Monday

Magazine Subscriptions are available for purchase inside this app.

Three months subscription - $9.99 (automatically renewed until canceled)
Six months subscription - $14.99 (automatically renewed until canceled)
One year subscription - $19.99 (automatically renewed until canceled)

Your subscription automatically renews unless auto-renew is turned off at least 24-hours before the end of the current period.

Your iTunes account will automatically be charged at the same price for renewal within 24-hours prior to the end of the current period unless you change your subscription preferences in your account settings.

You can manage your subscriptions through your account settings after purchase on your device.

No cancellation of the current subscription is allowed during active subscription period.

Please visit http://www.magzter.com/ns/privacy-policy.html for our Privacy Policy and http://www.magzter.com/ns/terms_condition.html  for our Terms & Conditions

Что нового в версии 7.0

- Introduced an all-new and exciting article reader to give an enhanced reading experience. - iPhone X UI support. - Bug fixes and UI improvements.Бесплатно

Релиз: 13.05.2014
Обновлено: 21.02.2018
Версия: 7.0
Языки: EN
Разработчик: Magzter Inc.
Возраст: 4+
Совместимость: Требуется iOS 8.0 или более поздняя версия.

Оценки покупателей

Мы не получили достаточного количества оценок для этой версии, и приложение пока не имеет средней оценки.

Все издания