TYZDEN

От издателя «CoverPage s.r.o.»


Описание

.týždeň je slovenský mienkotvorný týždenník. Poskytuje priestor pre zaujímavé osobnosti, silné názory a originálne obrazové editovanie. O kvalite časopisu svedčia aj významné domáce a medzinárodné ocenenia.
.týždeň sa po tlačenej a internetovej verzii ako prvý spomedzi slovenských denníkov a týždenníkov rozhodol byť prítomný na iPad. Možnosti tohto nového média sú pre nás zaujímavou výzvou.

- Možnosť zakúpenia predplatného* a týmto spôsobom máte vydanie k dispozícii ešte skôr ako je v stánku!
 
* Platba za predplatné bude zaplatená z vášho iTunes účtu po potvrdení o nákupe. Predplatné sa automaticky obnovuje, čo znamená, že bude automaticky predĺžené po vypršaní jeho platnosti. Vždy môžete zrušiť nasledujúce predĺženie predplatného najneskôr 24 hodín pred koncom súčasného predplatného obdobia. Máte možnosť vybrať si spomedzi 4 typov predplatného:
- Predplatné na 1 mesiac 7,99€
- Predplatné na 3 mesiace 19,99€
- Predplatné na 6 mesacov 38,99€
- Predplatné na 1 rok 54,99€

Bližšie informácie o ochrane osobných údajov nájdete na https://www.tyzden.sk/info/vseobecne/vseobecne-obchodne-podmienkypredplatne/

////////////////////

.tyzden is a prestigious Slovak weekly. It forms a platform for interesting personalities, strong opinions and original picture editing. Various domestic and international awards are a further proof of the quality of our magazine.
.tyzden is the first among Slovak daily and weekly magazines to add iPad to its print and internet editions. The possibilities of this new medium are a fascinating challenge for us.

- Buy a subscription* to magazine and get your favourite issues even before they are printed!

* Payment for subscription will be charged to iTunes Account at confirmation of purchase. Subscriptions are auto-renewable, means that they will be automatically renewed after they expire. You can always cancel next renewal of subscription at least 24-hours before the end of the current period. You can choose among three lengths of subscription:
- Subscription for 1 month 7.99€
- Subscription for 3 months 19.99€
- Subscription for 6 months 38.99€
- Subscription for 1 year 54.99€

More information about privacy policy visit https://www.tyzden.sk/info/vseobecne/vseobecne-obchodne-podmienkypredplatne/

Что нового в версии 3.1.1

- oprava zapamätania hesla - opravy overenia predplatného - iné vylepšenia stabilityБесплатно

Релиз: 16.12.2010
Обновлено: 08.01.2018
Версия: 3.1.1
Языки: HR, CS, EN, FR, DE, HU, PL, RU, SR, SK, ES, UK
Разработчик: CoverPage s.r.o.
Возраст: 12+
Совместимость: Требуется iOS 8.2 или более поздняя версия.

Редко/умеренно встречающиеся сцены с использованием или упоминанием алкогольной и табачной продукции или наркотических средств

Оценки покупателей

Мы не получили достаточного количества оценок для этой версии, и приложение пока не имеет средней оценки.

Все издания


 • Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /nfs/c03/h01/mnt/51772/domains/ipad-magazine.ru/html/IPM/Modules/Site/Templates/app-list-item.php on line 1
  (0) Communication Today

 • Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /nfs/c03/h01/mnt/51772/domains/ipad-magazine.ru/html/IPM/Modules/Site/Templates/app-list-item.php on line 1
  (0) TREND

 • Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /nfs/c03/h01/mnt/51772/domains/ipad-magazine.ru/html/IPM/Modules/Site/Templates/app-list-item.php on line 1
  (0) Mediage INTERIER

 • Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /nfs/c03/h01/mnt/51772/domains/ipad-magazine.ru/html/IPM/Modules/Site/Templates/app-list-item.php on line 1
  (0) Mediage GOLDMAN

 • Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /nfs/c03/h01/mnt/51772/domains/ipad-magazine.ru/html/IPM/Modules/Site/Templates/app-list-item.php on line 1
  (0) Mediage MIAU

 • Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /nfs/c03/h01/mnt/51772/domains/ipad-magazine.ru/html/IPM/Modules/Site/Templates/app-list-item.php on line 1
  (0) TYZDEN

 • Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /nfs/c03/h01/mnt/51772/domains/ipad-magazine.ru/html/IPM/Modules/Site/Templates/app-list-item.php on line 1
  (0) Stratégie

 • Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /nfs/c03/h01/mnt/51772/domains/ipad-magazine.ru/html/IPM/Modules/Site/Templates/app-list-item.php on line 1
  Prečo nie?! Lifestyle magazín Hospodárskych novín

 • Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /nfs/c03/h01/mnt/51772/domains/ipad-magazine.ru/html/IPM/Modules/Site/Templates/app-list-item.php on line 1
  GOODWILL - Goodwill Publishing